JUSTSTAR | NUCELLE | SAMMONS | JOIUCY
ก่อตั้งเมื่อปี 2008 โดย คุณ Tom และ Liu Li International Investment Hong Kong Co., ซึ่งต่อมาได้เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์เบอร์ซิตี้ในปัจจุบัน ทางบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตกระเป๋าแฟชั่น ในปัจจุบันมีผลิตกระเป๋าแบรนด์ NUCELLE JUSTSTAR JOLUCY SAMMONS

ทางบริษัทได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนกระทั้งปัจจุบัน 2018 ได้มีพนักงานฝ่ายผลิต ประมาณ 1,500 คน ฝ่ายออกแบบสินค้า ประมาณ 100คน และมีแผนก QC สินค้า แบ่งออกเป็น 18ทีม บนพื้นที่โรงงานกว่า 10ไร่

ด้านคุณภาพสินค้า ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งการเลือกคัดเลือกวัสดุในการผลิต กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการ QC สินค้า เพื่อให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพและประทับใจลูกค้ามากที่สุด

ทางบริษัทจะมีผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆออกมาสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น สินค้าของทางบริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถจัดจำหน่ายส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้มากกว่า 80ประเทศทั่วโลก

ทางเราได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงาน ฝ่ายการผลิต ฝ่ายออกแบบ ตลอดจนฝ่าย QC สินค้า เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของทางบริษัท

ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย ทางเราได้ทำการสั่งผลิตสินค้าโดยใช้หนัง PU เกรดPremium และสารเคลือบผิวชนิดใหม่ล่าสุด ซึ่งจะทำให้กระเป๋ามีคุณภาพและคงทนมากกว่าเดิม เป็นมาตราฐานเดียวกับสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบยุโรป เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะจัดส่งสินค้าที่มีมาตราฐานและคุณภาพสูงที่สุดให้เสมอ
JUSTSTAR | NUCELLE | SAMMONS | JOIUCY
Product
Services